Ravitsemus ja terveys

Tutkittua ravitsemustietoa ja myyttien murtamista selkokielellä

THL – Tuhannet tutkimukset kutistuivat 15 tutkimukseen

with 21 comments

THL:n pääjohtaja ja Valtion ravitsemusneuvottelukunnan puheenjohtaja Pekka Puska on väittänyt lukuisissa haastatteluissa ja keskusteluissa, että suomalaiset ravitsemussuositukset perustuvat tuhansiin tutkimuksiin.

THL on ottanut kantaa ajankohtaiseen rasvakeskusteluun nettisivuillaan artikkelissa Kysymyksiä ja vastauksia rasvasta ja terveellisestä ruokavaliosta. Artikkelin loppuun on liitetty 15 tutkimuksen luettelo, joiden ilmeisesti pitäisi tukea valtion rasvapolitiikkaa. Tukevatko ne? Käyn tässä kirjoituksessa läpi kaikki nämä 15 tutkimusta.

Burr ym, Lancet 1989;2:757-61

Tämä tutkimus on THL:lta varsin nolo valinta lähteeksi, koska ravitsemussuosituksissa neuvotut rasvan vähennys, tyydyttyneen rasvan korvaus monityydyttymättömällä ja viljakuidun saannin lisäys eivät vaikuttaneet sydäntautitapahtumiin tai kuolleisuuteen. Ainoastaan rasvaisen kalan syönnin lisäys vähensi kuolleisuutta.

De Lorgeril ym. Circulation 1999; 99:779-85.

Tämä on kuuluisa Lyon Diet Heart Study, yksi harvoista menestyksekkäistä ruokavaliokokeista. Tutkimuksessa tehtiin useita ruokavaliomuutoksia: Lisää leipää, juureksia, vihreitä kasviksia, kalaa ja hedelmiä. Lihansyöntiä vähennettiin ja painotettiin siipikarjaan. Voi ja kerma vaihdettiin rypsiöljypohjaiseen erikoismargariiniin, jossa oli korkea omega-3-pitoisuus. Lisäksi käytettiin oliiviöljyä, rypsiöljyä ja kohtuullisesti viiniä aterioilla.

Tutkimuksen koeryhmällä sydän- ja verisuonitauteihin liittyviä kuolemia ja tautitapahtumia oli huomattavasti vähemmän kuin vertailyryhmällä. Tuloksia ei voida varmuudella laskea yksittäisen muutoksen eduksi, koska kyseessä oli monen muutoksen koe. Edun syynä saattaa kuitenkin olla 4,5-kertainen ero omega 6/3-suhteessa, sillä tämän tutkimuksen muilla muutoksilla ei ole muissa tutkimuksissa koskaan saavutettu vastaavaa etua.

Tutkimuksen tulokset eivät tue THL:n kolesteroliteoriaa, sillä koe- ja vertailuryhmien kokonaiskolesterolissa ja LDL-kolesterolissa ei ollut eroa.

Erlund ym. Am J Clin Nutr 2008;87:323-331

Tämä tutkimus kertoo marjojen syönnin eduista, eikä siten liity rasvakeskusteluun.

Jakobsen ym Am J Clin Nutr 2009;89:1425-32

Kyseessä on tilastollinen analyysi eri rasvojen ja hiilihydraattien yhteydestä sepelvaltimotautiin 11 seurantatutkimuksessa. Tutkijat spekuloivat, että tyydyttyneen rasvan vaihto monityydyttämättömään laskisi tautitapahtumien ja kuolemien määrää. Vastaavasto tyydyttyneen rasvan vaihto hiilihydraatteihin nostaisi tautitapahtumien määrää.

Näitä spekulaatioita rasvamuutoksista ei ole toistaiseksi näytetty toteen kokeellisissa tutkimuksissa. Ks. Rasvahypoteesin viimeiset oljenkorret. Mielenkiintoista kuitenkin on, että hiilihydraatit saattavat olla sydänterveyden kannalta huonoin vaihtoehto, mutta siltikin valtio suosittelee niitä saatavaksi 55 % energiasta – huomattavasti enemmän kuin tyydyttyneitä tai monityydyttymättömiä rasvoja.

Jula ym. JAMA. 2002 Feb 6;287(5):598-605.

Tässä tutkittiin statiinien ja useiden yhtäaikaisten ruokavaliomuutosten (rasvamuutos, omega-3, hedelmät, kasvikset, kuitu) vaikutusta veren kolesteroliarvoihin, insuliiniin ja antioksidantteihin miehillä, joilla oli korkeat kolesteroliarvot. Ruokavaliomuutokset laskivat kokonaiskolesterolia ja LDL-kolesterolia, mutta ne laskivat myös sydäntaudeilta suojaavaa HDL-kolesterolia. Tautitapahtumia tai kuolemia ei tässä lyhyessä kokeessa mitattu.

Lindström ym. Diabetologia 2006;49:912-920.

Kyseessä on suomalainen diabeteksen ehkäisytutkimus (DPS). Tutkimus osoitti, että ravitsemussuositusten noudattaminen, laihdutus ja liikunta yhdistettyinä viivästyttävät kakkostyypin diabetekseen sairastumista. Emme voi siis varmuudella tietää yksin ruokavalion koostumuksen vaikutusta, mutta tutkijoiden itsensä mielestä ero perustui lähinnä laihdutukseen.

Tutkimuksesta on julkaistu useita artikkeleita, mutta tässä nimenomaisessa THL:n viittaamassa artikkelissa esitetään, että korkeampi rasvan kokonaissaanti oli yhteydessä diabetekseen sairastuvuuteen. Tämä on varsin ymmärrettävä tilastollinen yhteys, sillä tutkimuksessa nimenomaan yhdistettiin vähärasvainen ruokavalio laihdutukseen ja liikuntaan, ja runsasrasvaista vähähiilihydraattista ruokavaliota noudattavaa koeryhmää ei ollut mukana.

Marchioli ym. Circulation 2002;105:1897-1903

Tässä tutkimuksessa kalaöljykapseleiden syönti laski huomattavasti sydänpotilaiden kuolleisuutta.

Mensink ym. Am J Clin Nutr 2003;77:1146-55

Tässä koostetutkimuksessa yhdistettiin 60 eri kokeellisen tutkimuksen tiedot rasvojen ja hiilihydraattien vaikutuksesta kolesteroliarvoihin. HDL-kolesterolin ja kokonaiskolesterolin suhteeseen monityydyttymätön rasva vaikuttaa edullisimmin, tyydyttyneen rasvan ja hiilihydraattien ollessa samanveroisia. Kaikki rasvat, myös tyydyttynyt, vaikuttavat triglyserideihin ja LDL-kolesterolin partikkelilaatuun edullisemmin kuin hiilihydraatit.

Hiilihydraatit ovat siis kolesteroliarvojen kannalta epäterveellisin vaihtoehto, mutta silti valtio suosittelee niitä saatavaksi 55 % energiasta – huomattavasti enemmän kuin tyydyttyneitä tai monityydyttymättömiä rasvoja.

Mozaffarian ym Plos Medicine 2010;7(3):e1000252 doi:10.1371/journal.pmed.1000252

Tässä koostetutkimuksessa yhdistettiin tiedot useista kokeellisista tutkimuksista, joissa tyydyttynyttä rasvaa vaihdettiin monityydyttymättömään. Kun tutkimusten kokonaisuus otettiin huomioon, rasvan vaihdos laski hieman sydäntautitapahtumia. Koosteeseen otettiin kuitenkin mukaan kaksi tutkimusta, joissa rasvavaihdoksen itsenäinen vaikutus on kyseenalainen. Ilman näitä kahta tutkimusta koosteen tulos ei olisi ollut tilastollisesti merkitsevä.

Toinen vastaava koostetutkimus (Mente, 2009), johon THL ei jostakin syystä viitannut, tuli sellaiseen lopputulokseen, ettei rasvan vaihdoksesta ole etua. Lisätietoja: Rasvahypoteesin viimeiset oljenkorret

Oh DY ym Cell 2010;142:687-698.

Tämä tutkimus käsittelee kalan omega-3-rasvahappojen vaikutusta tulehduksen ehkäisemiseen hiirillä.

Simell ym. Int J Epidemiol 2009;38:650-5.

Tässä on kyseessä suomalainen STRIP-tutkimus Turusta. Kyseessä oli jälleen monen yhtäaikaisen muutoksen koe: Vähän rasvaa, vain kolmannes tyydyttynyttä rasvaa, vähän kolesterolia, vähärasvaisia maitotuotteita, margariini- tai kasviöljylisä, säännöllisiä ravitsemusterapeutin tapaamisia, kasviksia, hedelmiä, täysjyväviljatuotteita, vähän suolaa, pieniä annoskokoja ja passiivisen sekä aktiivisen tupakoinnin rajoittamista.

Tutkimuksessa havaittiin, ettei rasvamuutos vaaranna lasten kehitystä. Vaikutukset sydän- ja verisuonitautien riskitekijöihin olivat vaatimattomia. 14 vuoden kohdalla apolipoproteiinien ApoA-I ja ApoB suhteessa, joka on kolesteroliarvoista paras sydänongelmien ennustaja, ei ollut eroa koeryhmän ja vertailuryhmän välillä.

Tutkijat raportoivat, että 11 vuoden kohdalla koeryhmän poikien verisuonten kunto oli parempi kuin vertailyryhmällä, mutta toisaalta tähän vaikuttaa passiivinen tupakointi, jota tutkimuksessa pyrittiin vähentämään.

Stamler J. Am J Clin Nutr 2010;91:497-9

Tämä ei ole tutkimus vaan pääkirjoitus tiedelehdessä. Kirjoitus viittaa koostetutkimukseen, jonka mukaan tyydyttyneellä rasvalla ei ole yhteyttä sydän- ja verisuonitauteihin.

Vartiainen ym. Int J Epid 2010;39:504-518.

Tässä artikkelissa Pekka Puska, Erkki Vartiainen ja kumppanit spekuloivat, että kolesterolitason ja verenpaineen lasku ja tupakoinnin väheneminen selittävävät suuren osan sydänkuolemien laskusta Suomessa.

Vessby ym. Diabetologia 2001;44:312-319

Tässä artikkelissa Matti Uusitupa, Bengt Vessby ja kumppanit esittävät, että kertatyydyttymätön rasva olisi insuliiniherkkyydelle parempi vaihtoehto kuin tyydyttynyt rasva, vaikka kokeessa ryhmien ero insuliiniherkkyydessä ei ollut tilastollisesti merkitsevä (p=0,0534, taulukko 4).

Myöhemmin julkaistu tutkimuskooste kertoo, että useimmissa tutkimuksissa (12/15) rasvan laadulla ei ole ollut vaikutusta insuliiniherkkyyteen. Samoin kertovat myös kaksi koosteen jälkeen julkaistua tuoreempaa tutkimusta (1, 2). Jostakin syystä THL viittaa kuitenkin pelkästään Uusituvan ja kumppaneiden epärehelliseen esitykseen.

Yokoyama ym. Lancet 2007; 369: 1090-98

Tässä tutkimuksessa kalaöljylisä (EPA) vähensi lievästi sydäntautitapahtumia japanilaisilla sydänpotilailla.

Yhteenveto

THL:n siteeraamat tutkimukset tukevat THL:n politiikkaa rasvaisen kalan syönnin hyödyllisyydestä, mutta eivät tue politiikkaa eläinrasvan vaihdosta kasvirasvaan. Kalakin on eläin!

Osa luetteloon valituista tutkimuksista on valikoitu epärehellisesti niin, että ne eivät edusta kaiken tutkitun tiedon kokonaiskuvaa. Osassa tutkimuksista halutaan esittää hyödyn tulevan rasvamuutoksesta, vaikka yhtäaikaisesti on tehty useita muutoksia. Tutkimukset eivät myöskään tue suositeltua vähärasvaista ja runsashiilihydraattista ruokavaliota. Kovin vähissä on valtion rasvapolitiikkaa tukeva näyttö.

Tiedustelin THL:n viestinnästä kuka artikkelin on kirjoittanut ja kuka sen oikeellisuudesta vastaa. Sen on kuulemma kirjoittanut ”THL:n asiantuntijaryhmä”, johon kuuluvat seuraavat henkilöt: Erkki Vartiainen, Suvi Virtanen, Tiina Laatikainen, Antti Jula, Jarmo Virtamo, Antti Uutela, Marja-Leena Ovaskainen, Merja Paturi, Matti Jauhiainen ja Pekka Puska.

Written by Jari

4.10.2010 klo 10.07

21 vastausta

Subscribe to comments with RSS.

 1. Ja täällä on lisää keskustelua aiheesta: http://karppaus.info/forum/viewtopic.php?f=36&t=48973

  Juu, taitaa THL kaivata uutta asiantuntijaryhmää, jonka teoriat menisivät tutkimusnäytönkin kanssa yhteen…

  Valtsu

  4.10.2010 at 12.06

 2. ”Tässä artikkelissa Matti Uusitupa, Bengt Vessby ja kumppanit esittävät, että kertatyydyttymätön rasva olisi insuliiniherkkyydelle parempi vaihtoehto kuin tyydyttymätön rasva”

  Ettei tuo ”tyydyttymätön” tuossa lopussa kuuluisi kuitenkin olla tyydyttynyt?

  tro

  4.10.2010 at 19.04

 3. Hieno yhteenveto ja kiitos lähdeluettelosta liitteineen.
  Nämä valtion putiikkien ”asiantuntijaryhmät” tuntuvat olevan yhtä nihkeitä myöntämään virheiden mahdollisuudet omissa menneissä näkemyksissään kun armejan skapparit.
  Kuten muistaakseni Max Planck on sanonut, ei tieteellinen murros tapahdu siten että vanhan koulukunnan jäärät saadaan muuttamaan mielipidettään vaan siten että aikaa korjaa vanhan karjan autuaammille metsästysmaille ja uusi sukupolvi joka on avoin ”uudelle” ajatukselle astuu estraadille (ei se nyt ihan noin sanasta sanaan mennyt mutta sisältö oli mielestäni tuon suuntainen). Olisi ihan kiva saada valokuvat tuon asiantuntijaryhmän jäsenistä ja aikanaan kun aika jättää, kuolinikä sekä kuoleman syy. Did they practice what they preached ja mikä oli lopputulema?

  Itsellä iltapalana kourallinen luomu cashew pähkinötä (n. 40g), 90g hein kalkkunaleikkelettä (95% lihapitoisuus), 70 g pohjanpoika juustoa, 0.5 dl luomumustaherukkamehua, sekä 5g farmaseuttista kalaöljyä.
  (Lisäksi 50g synteettistä palatusjuomaa jossa 7g prot, 36g hiilari, kreatiinia ja nippu mikronutrientteja)

  crossfittampere

  5.10.2010 at 20.39

 4. Kiitos tosi paljon hienoista sivuistasi. Paljon tietoa. Taisinpa löytää tänne Veteraaniurheilija -sivun blogilistauksesta. Hienoja juttuja tuolla arkiston puolella myös.

  Oululainen lukija

  6.10.2010 at 8.39

 5. Jari on tehnyt ison työn taas. Pitää perehtyä ajalla.

  Reijo Laatikainen

  7.10.2010 at 13.38

 6. Kiitos meidän kaikkien hyväksi tekemästäsi työstä. Vaikka nykyinen virallisterveellinen ravintosuosituslinja joskus tulevaisuudessa osoittautuisikin oikeaksi (pidän täysin mahdottomana), niin sinä olet siinäkin tapauksessa auttanut suomalaisia herättämällä keskustelua ja osoittamalla nykyisten suositusten perusteiden epärehellisyyden. Mitä useampi suomalainen ymmärtää nykyisten suositusten perustuvan tyhjän päälle, sitä suurempi paine on viranomaisilla perehtyä asioihin kunnolla ja perustella väitteitään totuudenmukaisin perustein. Sitten kun suositukset perustuvat tieteellisiin tosiasioihin, siitä hyötyvät kaikki, riippumatta siitä mitä ”linjaa” ne suositukset sitten edustavatkaan.

  Kiitos vielä kerran näkemästäsi vaivasta.

  Jaska Jokunen

  8.10.2010 at 8.52

 7. Hieno teksti taas.

  Aika kiintoisaa…

  Painonpudotus

  13.11.2010 at 23.46

 8. […] omaa arvovaltaa. Mutta jäljet johtavat sylttytehtaalle, ennemmin tai myöhemmin paljastuu, että ”tuhannet näkemystäni tukevat tutkimukset” kutistuvat viiteentoista, jotka nekään eivät ole täysin aukottomia. 4. Tarkista kirjoittajan käyttämät lähteet. Jos […]

 9. Tässä esitetyt lähteet eivät kyllä tue kovinkaan hyvin esitettyjä väitteitä.

  Esim. ”Hyvä ruokavalio voi sisältää rasvaa kohtuullisesti eli 30 prosenttia energiasta.” Menten meta-analyysissä, joka muuten ei kuulu viitteisiin todetaan, ettei rasvan määrällä eikä laadulla ole itsenäistä yhteyttä sydän- ja verisuoniterveyteen. Samaan päätyi myös Skeaff & Miller 2009, joiden meta-analyysiä ei ole myöskään viitteenä. Samoin Walter Willet ja D. Mozaffarian ovat tmän lausuneet useaan otteeseen viimeaikoina. Skeaff & Miller erikseen toteaa: On vakuuttava näyttö, että rasvan määrällä ei ole yhteyttä sepelvaltimotautiin. Käsittääkseni missään ei ole voitu todistaa, että juuri 30 % päivittäisestä energiasta olisi terveydelle sopiva määrä, ei siis edes mainituissa viitteissä.

  Rasvojen laadun vaikutuksesta insuliinisensitiivisyyteen kirjoittaa D. Mozaffarian review -artikkelissaan lokakuussa 2010 ”lyhyeiden RCT -tutkimuksien pohjalta voidaan todeta, että MUFA:n vaihtaminen SFA:han voi heikentää glukoosi-insuliinhomeostaasia” ,mutta ” useat prospektiiviset kohorttitutkimukset ja ja yksi suuri RCT (WHI) ehdottaa, ettei SFA:lla ole vaikutusta diabeteksen ilmaantumiseen”. Joten insuliinisensitiivisyyden suhteen ei ole varmuutta, että tyydyttyneen rasvan määrä tosiaankaan olisi merkityksellinen tekijä insuliinisensitiivisyyden suhteen. Lisäksi Jebb et al. todisti hiljaittain AJCN -lehdessä että SFA:n korvaaminen MUFA:lla tai hiilihydraateilla ei paranna insuliinisensitiivisyyttä. Tämä lienee suurin toistaiseksi julkaistu dieettikoe insuliinisensitiivisyydestä!
  http://www.ajcn.org/content/early/2010/08/25/ajcn.2009.29096.abstract

  Lisäksi on ihmeellistä, että joukkoon on haluttu ottaa hiirikokeiden tuloksia. Niiden selitysarvo on olematon.

  Reijo Laatikainen

  17.1.2011 at 14.21

 10. […] koko juttu täältä from → Laihdu!, Oikeaa ruokaa ← Goodbye Lenin! Ei keliakiaa – mutta ei […]

 11. Tuhannet tutkimukset -> lukemattomat tutkimukset.
  Suosittelen virallisterveellisen puskalaisen liturgian ”tuhansien tutkimusten mukaan” korvaamista termillä ”lukemattomien tutkimuksien mukaan”. Silloin ollaan ainakin rehellisiä; kukaan ei ole voinut lukea näitä margariineja ja muita transrasvoja sekä runsasta hiilihydraattien käyttöä puoltavia tutkimustuloksia. Siis tutkimukset jäävät lukemattomiksi, koska niitä ei ole.
  Minua jurppii, että meidän kaikkien verovaroilla pidetään yllä asiantuntijaryhmiä, joiden neuvoilla terveet sairastuvat ja diabeetikot kuolevat.

  Sirkka-Liisa Rauramo

  1.10.2011 at 21.13

 12. Pitäiskö näin ollen tutkia koko THL laitos. Valvooko kukaan THL toimintaa? Arvaan että ei, vaan se valvoo itse itseään. Tämä tieto varmasti löytyy laitoksen tilinpäätöken lopusta?

  Isto Janhunen

  1.9.2012 at 13.50

 13. sulla on yhtä tarkoituksenhakuinen otsikko kuin lööppilehdissä. olisitko siis halunnut thl:lta tekstin jossa olisi ollut tuhansia viitteitä? eli tuhansia väittämiä joidenka perässä olisi ollut viite jokaiseen tutkimukseen jossa näin todistetaan.

  tieto perustuu tuhansiin tutkimuksiin. ne voit itsekin löytää netistä jos haluat. ja varmasti myös tuhat vastaan sanovaa kommenttia. kannattaa mennä itse perustavien kysymysten äärelle (sisällään) mitä itse miettii asioista, yrittää lukea tarvittaessa tutkimuksia (päättämättä kantaansa etukäteen) ja sen jälkeen muodastaa oman ruokavalionsa sen perusteella. tarvittaessa sen jälkeen alkaa käymään omaa kampanjaa jos haluaa. mutta nyt asia johtaa taas siihen että pekka puska, THL, lääkärit jne. ja kaikki jotka yritävät tehdä hyvää ovatkin pahoja piruja joita varmaan johtaa itse iso paha bush. huh. nostattaa karvat pystyyn.

  h

  1.9.2012 at 14.10

  • ja vielä lisään edelliseen että
   Mozaffarian ym Plos Medicine 2010;7(3):e1000252 doi:10.1371/journal.pmed.1000252

   teksti on meta-analyysi johon käytetty 14 eri tutkimuksen dataa ja tietoja

   ja

   Stamler J. Am J Clin Nutr 2010;91:497-9

   on artikkeli jossa on käytetty meta-analyysin tietoja jossa siis on ollut taustalla jo useampi tutkimus

   ja myös muissa artikkeleissa on taustalla monta eri tutkimusta.

   ja tällä vain halusin torpata otsikkosi. ja en torppaamisen halusta vaan sen takia että asioilla on useampi puoli.

   h

   1.9.2012 at 14.18

   • Laittaisitko jatkossa viitteisiin linkit, niin muut lukijat löytävät ne helpommin.

    Tuota Mozaffarianin paperia on jo käsitelty täällä Rasvahypoteesin viimeiset oljenkorret -jutussa.

    Pari sanaa otsikosta vielä. Tuo ”tuhannet tutkimukset” on sellainen surullisenkuuluisa lausahdus THL:n viestinnästä. Ylensä sen takeeksi ei ole viitattu yhteenkään tutkimukseen. Tuolla kertaa viitattiin viiteentoista, joka on mielestäni ihan sopiva määrä. Harmi vaan, etteivät viitatut tutkimukset tukeneet THL:n linjauksia.

    Jari

    18.3.2013 at 4.05

 14. […] Lue myös: THL – Tuhannet tutkimukset kutistuivat 15 tutkimukseen […]

 15. […] rasva ja matala-asteinen tulehdus (Reijo Laatikainen) Karppausta kovalla rasvalla (tulehdusarvot) THL – Tuhannet tutkimukset kutistuivat 15 tutkimukseen (insuliiniherkkyys) Tutkimus: rasvaiset maitotuotteet eivät nostaneet kolesterolia […]

 16. Tässä uutta vanhaa tietoa, siitä, mitkä muut syyt, ruokavalion ja elämäntapojen ohella, vaikuttavat terveyteen.
  Ne vaikuttivat jo 1970-luvulla, kuten Milton Zaret WHO:n alkuun panemassa tutkimuksessa (1976) osoitti, ja ne vaikuttavat nyt, kun langaton infrastruktuuri (digitalisaatio ja älyteknologia, liikenteen nopeusvalvontakin hoidetaan kohta tutkasäteilyllä!)

  Suomi on mobiilidatan suurvalta (HS 13.10.2017). Suomi on myös sähkön- ja säteilynkäytön sekä ilmastonlämmittämisen ja -muutosten suurvalta!(Pariisin ilmastosopimuksen allekirjoituksesta huolimatta)!

  Hyvinvointia ei synny ympäristöhaittoja tehtailemalla. Ekologinen, ergonominen ja ekonominen kulkevat käsi käessä.

  http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2047487317734898

  Katariina Perttula

  4.11.2018 at 0.21

 17. […] Kyseisessä tutkimuksessa tehtiin rasvavalintojen lisäksi useita erilaisia muutoksia ravitsemuksessa ja vältettiin aktiivista ja passiivista tupakointia. Mahdollisia etuja ei siis voida laskea pelkästään jonkin tietyn muutoksen seuraukseksi. Siitä huolimatta havaitut edut jäivät varsin vähäisiksi. […]


Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggaajaa tykkää tästä: