Ravitsemus ja terveys

Tutkittua ravitsemustietoa ja myyttien murtamista selkokielellä

Punainen liha tappaakin vain Yhdysvalloissa

with 28 comments

BigMacComboPunainen liha on yhteydessä korkeampaan kuolleisuuteen Yhdysvalloissa muttei Euroopassa eikä Aasiassa. Punaisen lihan vastustus lienee osin poliittista.

Päivitetty 12.3.2014 – lisätty tietoa punaisen lihan tuotannon eroista Yhdysvalloissa ja Suomessa ja naudanlihan jalostuksesta Yhdysvalloissa.

Uusissa pohjoismaisissa ravitsemussuosituksissa ja suomalaisissa tiedotusvälineissä rummutettiin muutama päivä sitten, että punainen liha on laajan tutkimustiedon mukaan epäterveellistä, ja sen syöntiä pitäisi vähentää.

Mihin tällaiset varoittelut sitten perustuvat? Olen koonnut tähän kirjoitukseen muutamia keskeisiä todella laajoja väestötutkimuksia punaisen lihan ja lihajalosteiden yhteydestä kokonaiskuolleisuuteen eli kuolleisuuteen mistä tahansa syystä eri puolilla maailmaa. Lisäksi käyn läpi, miten punaisen lihan rajoitusta perustellaan pohjoismaisissa ravitsemussuosituksissa.

Matalampi tai korkeampi kokonaiskuolleisuus tarkoittavat tässä yhteydessä, että tutkimusten henkilöt kuolevat mistä tahansa syystä hieman keskimääräistä nuorempina tai vanhempina.

Yhdysvallat

Suurimmassa tutkimuksessa oli mukana yli puoli miljoonaa yli 50-vuotiasta miestä ja naista. Heitä seurattiin kymmenen vuoden ajan. Sekä tuore punainen liha että lihajalosteet olivat yhteydessä korkeampaan kokonaiskuolleisuuteen. Lähde: Meat intake and mortality: a prospective study of over half a million people

Harvardin yliopiston raportissa oli mukana yli 120 000 miestä ja naista sairaanhoitajien terveystutkimuksesta ja terveysammattilaisten seurantatutkimuksesta. Naiset olivat yli 30-vuotiaita ja miehet yli 40-vuotiaita. Heitä seurattiin noin 24 vuoden ajan. Tässäkin tutkimuksessa sekä tuore punainen liha että lihajalosteet olivat yhteydessä korkeampaan kokonaiskuolleisuuteen. Lähde: Red meat consumption and mortality: results from 2 prospective cohort studies

Kolmannessa ja pienimmässä mukaan ottamassani tutkimuksessa seurattiin noin 18 000 miestä ja naista 24 vuoden ajan. Tässä tutkimuksessa tuore punainen liha ja lihajalosteet eivät vaikuttaneet kokonaiskuolleisuuteen. Lähde: Meat consumption and diet quality and mortality in NHANES III

Eurooppa

Tässä eurooppalaisessa jättitutkimuksessa oli mukana lähes 450 000 yli 35-vuotiasta miestä ja naista. Heitä seurattiin noin 13 vuoden ajan. Tutkimuksessa oli mukana henkilöitä Ranskasta, Italiasta, Espanjasta, Hollannista, Iso-Britanniasta, Kreikasta, Saksasta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta. Tässä tutkimusessa lihajalosteet olivat yhteydessä hieman korkeampaan kokonaiskuolleisuuteen, mutta tuore punainen liha ei ollut. Lähde: Meat consumption and mortality–results from the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition

Kerron tästä tutkimuksesta lisää alempana tässä kirjoituksessa.

Aasia

Mukaan löytyi myös tutkimuskatsaus Aasiasta. Siihen oli koottu tiedot 8 eri tutkimuksesta Bangladeshistä, Kiinasta, Japanista, Koreasta ja Taiwanista. Tutkimuksissa oli mukana yhteensä lähes 300 000 miestä ja naista. Näissä tutkimuksissa punainen liha ei vaikuttanut kokonaiskuolleisuuteen. Sen sijaan se oli yhteydessä matalampaan sydän- ja verisuonitautikuolleisuuteen miehillä ja matalampaan syöpäkuolleisuuteen naisilla. On myös huomattava, että Aasiassa punaista lihaa käytetään vähemmän kuin länsimaissa. Lähde: Meat intake and cause-specific mortality: a pooled analysis of Asian prospective cohort studies

Yhteenveto kuolleisuudesta

Näyttäisi siis siltä, että tuore punainen liha tappaa Yhdysvalloissa muttei Euroopassa eikä Aasiassa. Lihajalosteet sen sijaan näyttäisivät olevan haitallisia sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa.

Mitä erikoista Yhdysvalloissa syötävässä punaisessa lihassa voisi olla? Onko kyse erilaisista rehuista tai muista tuotantomenetelmistä? Aihetta paremmin tuntevat voivat ottaa kantaa kommenttiosiossa. Vai onko sittenkin kyse siitä, mitä punaisen lihan kanssa yleensä syödään Yhdysvalloissa? Tähän kysymykseen saattaisi löytyä pieni vihje ylempänä olevasta kuvasta.

Päivitys 12.3.2014

Lihatiedotus ry:n toiminnanjohtaja Riitta Stirkkisen mukaan suomalaisessa naudan- ja sianlihassa on vähemmän hemirautaa kuin yhdysvaltalaisessa lihassa. Lisäksi suomalaisessa lihantuotannossa ei käytetä antibiootteja tai hormoneja toisin kuin Yhdysvalloissa, ja Suomessa nautoja ruokitaan pääasiassa nurmirehulla, Yhdysvalloissa maissilla.

Yhdysvalloissa puolet naudanlihasta syödään hampurilaisina.

Uudet pohjoismaiset ravitsemussuositukset lyttäävät punaisen lihan heppoisin perustein

Selailin mielenkiinnolla läpi myös uunituoreiden pohjoismaisten ravitsemussuositusten perusteluja ja tutkimusviitteitä punaisen lihan osalta.

Pohjoismaiset ravitsemussuositukset laatinut tutkijaryhmä (käytän heistä tästä edespäin nimitystä NNR5) on ottanut kannaksi punaisen lihan rajoittamisen.

NNR5:n kirjallisuuskatsauksen ensimmäinen ongelma on, että tuore punainen liha ja lihajalosteet on niputettu yhteen useimmissa tapauksissa:

”Red meat, defined as beef, lamb and pork; processed meat”

Kirjallisuuskatsaus perustui tutkijoiden itsensä määrittämiin ”tutkimuskysymyksiin”. Jos jokin tutkimus ei vastannut juuri samoihin kysymyksiin, sitä ei otettu huomioon lainkaan.

Kirjallisuuskatsaus tarkasti valikoitu

Kysymykset punaisen lihan osalta olivat seuraavanlaiset:

”What is the association between the red and processed meat and CVD/CHD and colorectal cancer incidence and mortality and inflammatory factors in the general population as well as iron status in children, adolescents, and women at childbearing age?”

”What is the effect of red and processed meat consumption on iron status in children, adolescents, and women at childbearing age?”

Eli NNR5 halusi selvittää, minkälainen yhteys punaisella lihalla ja lihajalosteilla on sydän- ja verisuonitauteihin, suolistosyöpään, tulehdustekijöihin ja lasten sekä naisten rautatasoon. Muita aiheita käsitteleviä tutkimuksia he eivät käsitelleet lainkaan.

Näihin kysymyksiin saatiin kirjallisuuskatsauksen perusteella seuraavanlaiset vastaukset:

”No conclusion on the association between red meat/processed meat and CVD/CHD.”

Punaisen lihan tai lihavalmisteiden ja sydän- ja verisuonitautien yhteydestä ei löytynyt riittävästi tietoa.

”No conclusion on the association between red or processed meat consumption and inflammatory markers.”

Punaisen lihan tai lihavalmisteiden ja tulehdustekijöiden yhteydestä ei löytynyt riittävästi tietoa.

”No conclusion on the association between red meat consumption and iron status.”

Punaisen lihan tai lihavalmisteiden ja rautatason yhteydestä ei löytynyt riittävästi tietoa.

Enemmän suolistosyöpää, mutta missä päin maailmaa?

”Red and processed meat are a convincingly associated with increased risk of colorectal cancer.”

Näyttö punaisen lihan ja lihavalmisteiden yhteydestä suolistosyöpään on vakuuttavaa. Tämän suhteen NNR5 ei tehnyt omaa kirjallisuuskatsausta vaan luotti suoraan kahden syöpäjärjestön aikaisemmin tekemään analyysiin.

Päivitys 10.10.: Kävin läpi myös syöpäjärjestöjen (WCRF/AICR 2010,2011) raportit ja tarkastelin kaikkia niiden lähteenä käytettyjä eurooppalaisia tutkimuksia, joissa oli raportoitu tuoreen puhaisen lihan käytöstä erikseen. Löysin yhteensä kuusi tutkimusta, joista kaksi oli suomalaisia (1, 2) ja muut Ruotsista (3), Norjasta (4), Tanskasta (5) ja Hollannista (6). Viidessä tutkimuksessa, mukaanlukien kummassakin suomalaisessa, tuoreella punaisella lihalla ei ollut yhteyttä suolistosyöpään. Ruotsalaistutkimuksessa tuore punainen liha oli yhteydessä yhteen suolistosyövän alatyyppiin (”distal colon”) muttei muihin suolistosyöpiin naisilla.

Lisäksi ylempänä jo kerran mainitussa eurooppalaisessa kymmenen maan ja noin puolen miljoonan ihmisen jättitutkimuksessa (The European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition, EPIC, 7) tuoreella punaisella lihalla ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä suolistosyöpiin. Ja tämä tutkimus oli suunniteltu varta vasten syöpiä varten.

Syöpäjärjestöjen johtopäätökset painottuvat siis joko yhdysvaltalaiseen punaiseen lihaan tai lihajalosteisiin tai molempiin. Eurooppalainen tuore punainen liha ei todennäköisesti vaikuta suolistosyövän riskiin.

Perustuuko kaikki varoittelu siis ainoastaan yhteen syöpätyyppiin ja kaiken kukkuraksi lähinnä yhdysvaltalaiseen lihaan tai lihajalosteiden mukaan laskemiseen? Onhan suolistosyöpä toki kolmanneksi yleisin syöpä, mutta se on syynä vain noin kahdessa prosentissa vuosittaisista kuolemista Suomessa. Entäpä ne loput 98 % väestöstä?

Löytyisikö NNR5:n suosituksesta kuitenkin vielä muita perusteluja punaisesta lihasta varoitteluun?

Rasvan laatu?

”Limited processed and red meat consumption, and a switch from high-fat to low-fat meat, will contribute to both an improvement of dietary fat quality and to lower energy density in the diet.”

Kuulemma rasvan laatu paranee ja energiatiheys laskee, kun vähennetään punaisen lihan syöntiä. Tämä selitys ontuu. Porsaanlihassa rasvahappokoostumus on jo varsin mallikas, ja jos pitää naudanlihasta, niin rasvan laatua voi parantaa myös syömällä entisen määrän naudanlihaa ja enemmän muita rasvoja. Myös selitys energiatiheydestä ontuu, koska vähärasvainen ruokavalio on jo laajalti todettu keskinkertaiseksi painonhallinnassa.

Paino nousee. Vai nouseeko?

”red meat, and processed meat are associated with increased weight gain in long-term studies”

Punainen liha ja lihajalosteet ovat kuulemma yhteydessä painonnousuun pitkäaikaisissa tutkimuksissa. Mistäköhän tämä tieto on peräisin? Ilmeisesti Mikael Fogelholmin kirjoittamasta katsauksesta.

Fogelholm löysi katsauksessaan yhden tutkimuksen, jossa punainen liha oli yhteydessä painon nousuun, kaksi tutkimusta, joissa yhteyttä ei ollut ja yhden tutkimuksen, jossa punainen liha oli yhteydessä painon laskuun. Lopputulos plus miinus nolla.

Painonhallinta ei siis vaikuta lainkaan järkevältä syyltä rajoittaa punaisen lihan käyttöä, etenkin, kun mitään vakuuttavaa mekanismia (vaikutustapaa) punaisen lihan väitetylle lihottavuudelle ei esitetä.

Kakkostyypin diabetes?

Löytyykö NNR5:llä vielä muuta pahaa sanottavaa punaisesta lihasta? Seuraavassa viimeinen yritys:

”Population studies consistently report that the consumption of red meat and processed meat is associated with an increased risk of type II diabetes (Männistö, Kontto et al. 2010; Fretts, Howard et al. 2012; Micha, Michas et al. 2012).”

NNR5 kirjoittaa, että punaisen lihan ja lihajalosteiden syönti olisi yhteydessä kasvaneeseen kakkostyypin diabeteksen riskiin. Mitä lähteet sanovat?

Ensin mainitussa suomalaistutkimuksessa punaisella lihalla ei ollut yhteyttä kakkostyypin diabetekseen – vain lihajalosteilla oli. Toisessa tutkimuksessa saatiin sama tulos: vain lihajalosteet olivat yhteydessä kakkostyypin diabetekseen. Entä kolmas ja viimeinen? Siinä tuoreella punaisella lihalla oli kuin olikin yhteys kakkostyypin diabetekseen. Kyseessä oli koostetutkimus, eli (huomattava) osa mukaan otetuista tutkimuksista on tehty Yhdysvalloissa.

Yhteenveto punaisesta lihasta pohjoismaisissa ravitsemussuosituksissa

Tähän loppuivat Mikael Fogelholmin, Ursula Schwabin ja muun NNR5-porukan paukut punaista lihaa vastaan. Yhteenvetona punainen liha lisää suolistosyövän riskiä, jos kyse on yhdysvaltalaisesta lihasta tai lihajalosteista. Suolistosyöpään kuolee noin kaksi prosenttia suomalaisista. Sydänriskiin tai tulehdustekijöihin punaisella ei punaisella lihalla ole vaikutusta ja tuskin myöskään diabetesriskiin. Epäily lihottavasta vaikutuksesta on lähinnä naurettava. Lisäksi vielä ripaus vanhakantaista hyvä-rasva-paha-rasva liturgiaa.

Mitään muutahan NNR5 ei sitten tutkinutkaan punaisesta lihasta. Kuten esimerkiksi tätä kokonaiskuolleisuutta Euroopassa. Lieneekö 98 % väestöstä sivuseikka? Lehdistölle toki seliteltiin tuhansista tutkimuksista ja laajasta näytöstä punaisen lihan vaarallisuudesta. Ei näin, Mikael Fogelholm, Ursula Schwab ja NNR5.

Unohdettaisiinko siis tarpeeton varoittelu ja politikointi? Euroopassa eniten ja vähiten tuoretta punaista lihaa syövät elävät yhtä vanhoiksi.

Written by Jari

9.10.2013 klo 19.49

28 vastausta

Subscribe to comments with RSS.

 1. Hyvä, että jaksat tehdä vähän omaa researchia 🙂

  Eikös muuten kaikki tuo näyttö mitä punaista lihaa vastaan on, ole lähinnä väestötutkimuksista(vaikkain monet prospektiivisia) ? Ymmärttääkseni RCT tason näyttöä ei juuri löydy. Toivoisikin, ettei enää toistettaisi samanlaisia studeja, vaan haettaisiin teorioille varmistusta RCT puolelta.

  Suolistosyöpäänkin liittyvä näyttö taitanee perustua sekin lähinnä juuri väestötutkimuksiin…

  DocVenturesissa esitetyn FoodInc dokumentin perusteella jenkkilän lihassa saattaa hyvinkin olla muutakin pielessä kun se, että niiden kanssa vedetään ranskalaisia ym kamaa mäkkäristä 🙂

  Noh tämä kaikki on tietenkin spekulaatiota, eikä toki sovi unohtaa sitä, että jenkeissä lihan kulutus on ihan eri tasolla kun euroopassa….

  Someone

  9.10.2013 at 20.55

  • Sairastumisia ja kuolemia on kallista ja epäkäytännöllistä tutkia kokeellisesti. Harva jaksaa noudattaa arvalla annettua ruokavaliota kovin pitkän aikaa, ja siten erotkin jäävät vaatimattomiksi.

   Tuo ”syöpäjärjestöjen” suosituskin pitäisi käydä läpi joskus paremmalla ajalla, kun sitä siteerataan jatkuvasti siellä sun täällä. Ties minkälaista politikointia sieltäkin löytyy.

   Jari

   9.10.2013 at 21.47

   • Juu, vaikea kuvitella että kliinisiä kokeita tuoreen punaisen lihan kulutuksen suhteen tultaisiin näkemään. Siten täytyy tarkastella väestötason näyttöä, jossa on väistämättä rajoituksensa.

    Tarkastele toki syöpäjärjestöjen suosituksia jos aikaa riittää. Kritisoin sitten sun kommentteja. 🙂

    Mie

    11.10.2013 at 19.18

    • Syöpäjärjestöjen suoritukset ovsat puutas heinää. Ensin pitää määrittää seuraavat käsitteet: Punainen liha, mikä on punaista lihaa, kaikki liha on punaista teurastettaessa, kalankin veri on punaista, vaikka se olisi haaleaa haukeaa tai, lahnaa, särkeä tai ahventa. Samoin kaikki linnun liha on punaistsa teurastettaessa. Parasta lihaa mitä olen syönyt, on fasaanin liha, itsekasvatettua, nams…miten on hyvää.
     Sitten on natriumnitraatilla punaiseksi värjätty liha, tai natriumnitriitillä samoin punaiseksi värjätty liha, mikä aiheuttaa syöpää yhdityessään elimistissä valkuaiasaineiden kanssa nitrosoamiiniksi. USA:ssa lisäksi käytetään kasvuhormoneja lihantuotannossa. Siksi USA:n tutkimuksia ei koskaan eikä oikeastaan missään voi soveltaa eurooppalaisiin tutkimuksiin, vaikkakin sieltä tämä kaiken ja pahan alku, eli syopää ja hiljaista tulehdusta aiheuttavien monityydyttämättömien rasvahappojen, siis omega6-rasvahappojen suosiminen on saanut alkunsa. No, se oli poliittinen päätös, Antti Heikkilän mukaan, senaattori Mc Gowernin komitea päätti poliittisesti vuonna 1978, että kasvirasvat ovat ihmiselle terveellisempiä kuin eläinrasvat, ja siitä lähtien syöpapaukset ovat lisääntyneet.

     Kari Kurki

     29.9.2015 at 13.44

   • Osittain tarkastelinkin jo ja päivitin tätä kirjoitusta. Se oli mielestäni jotekin sekavasti koostettu (useita erillisiä meta-analyysejä ja uusimmassa raportissa neuvottiin lukemaan myös vanhempi), mutta kokosin kahdesta uusimmasta raportista kaikki lähteenä käytetyt eurooppalaiset tutkimukset.

    Jari

    11.10.2013 at 20.10

 2. Food Inc. dokumentista saa vahvoja viitteitä siihen, miksi punainen liha tappaa Yhdysvalloissa. Syyt olisivat siis lihan tuotantotavassa. Lihajalosteet ”oikeasta lihasta” erottaa lisäaineiden määrä. Osa käytetyistä lisäaineista on hyvinkin luonnonmukaisia, mutta lihajalosteissa käytetyt pääosin eivät ole. Terve keho selviää pienistä määristä lisäaineita, mutta jos on vähänkin klappia esimerkiksi kuonanpoistojärjestelmissä, lisäaineet pääsevät kertymään ja aiheuttavat toimintahäiriöitä. Syöpä on yksi vakavammanlaatuinen toimintahäiriö.

  Maalaisjärki ja kehotuntuma sanoo myös, että hyvänlaatuinen punainen liha pari kertaa viikossa on ihan ok ja jopa hyväksi. Eettiset syyt on sitten erikseen.

  Aarni Kimmo

  10.10.2013 at 8.43

  • Samaan mieltä ja toi erityisesti nappasi silmään että lähes järjestäen jokaisessa tutkimuksessa oli mukaan otettu tuo jalostettu liha. Eihän niitä oikeesti voi verrata ”raaka”lihaan koska se jalostettu voi tarkoittaa lähes mitä/miten vaan käsiteltyä lihaa tai ”lihan kaltaisia tuotteita”.

   Teemu Hänninen

   10.10.2013 at 10.39

 3. Onhan näitä näkökulmia. Luonnonmukainen ei välttämättä ole suurina annoksina tai väärässä yhteydessä terveellistä. Pelkästään rehuihin blendataan teollisesti tuotettuja entsyymejä, kuten fytaaseja, jotta possu voi hyödyntää viljasta sen mitä se ei luontaisesti voi hyödyntää. Fytaasi voidaan tuottaa GMO:lla manipuloiduilla kolibakteereilla. Teollisuusentsyymejä http://kehittyvaelintarvike.fi/teemajutut/34-entsyymit-lihateollisuudessa käytetään myös monella tapaa lihan manipulointiin. Ennen vouhkattiin AIV:stä, nykyisin antibiooteista. Lihansyöjienkin genetiikka vaihtelee siinä missä lihan genetiikka. Toisaalta, monet muut ympäristötekijät, kuten Tsernobylin jäämät voivat selittää niin juuresten syöjien kuin kalan syöjien syöpälukuja. Tai muut karsinogeenit tai vaikkapa ilmansaasteet. Suolisto on tietysti ensimmäisenä kohteena myrkyille, sitten tulee maksa ja muut sisäelimet. Kun maksa, eli puhdistuskoneisto piiputtaa, tulee monet muutkin sairaudet. Ehkä tärkein oppi on se, että nitriitit muuttuu suolistobakteerien johdosta nitrosamiineiksi. Nitrosamiinit ovat niitä syöpää aiheuttavia aineita. Sen voi absorboida reilulla purkista otettavalla C-vitamiinilla. Toinen näkökulma on lihaan dumpattavat sokerit, jotka muuttuvat AGE-yhdisteiksi. Nekin aiheuttavat syöpää. Glykaatio http://en.wikipedia.org/wiki/Glycation on muutenin tarkoituksella unohdettu juttu. Se näyttelee suurta osaa myös diabeteksessä ja monissa syövissä.

  Punainen pilleri

  10.10.2013 at 9.24

  • USA:ssa lihakin maustetaan hunajalla makeaksi.

   Kari Kurki

   7.4.2017 at 2.34

 4. Katselin Euroopan dataa tuolle suolistosyövällekin. Samaisessa noin puolen miljoonan ihmisen eurooppalaisessa jättitutkimuksessa kuin yllä (The European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition, EPIC) tuoreella punaisella lihalla ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä suolistosyöpiin. Lihajalosteilla oli.

  Meat, Fish, and Colorectal Cancer Risk: The European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition

  Tuossakin paperissa oli tiivistelmässä niputettu harhaanjohtavasti tuore punainen liha ja prosessoitu liha yhteen. Useimmathan lukevat vain sen tiivistelmän.

  Jari

  10.10.2013 at 10.29

  • Hei Jari: jos henkilö lukee pelkän tiivistelmän ja muodostaa käsityksensä sen pohjalta, on vikaa enemmän henkilössä itsessään kuin tutkimuksessa.

   Mie

   11.10.2013 at 19.38

 5. Hyvä, Jari! Hienoa, että jaksat tehdä näitä selvityksiä. Jatka samaan malliin!

  Riku

  10.10.2013 at 13.16

 6. Tässä syöpäjärjestöjen viittaamassa hollantilaisessa tutkimuksessa punainen liha oli yhteydessä suurempaan suolistosyövän riskiin, mutta tiivistelmästä ei ilmene lihan laatua. Jos joku pääsee lukemaan koko tekstiä, voi sen mieluusti lähettää minulle, niin voin tarvittaessa päivittää tiedon tähän kirjoitukseen.

  Meat consumption, cigarette smoking, and genetic susceptibility in the etiology of colorectal cancer: results from a Dutch prospective study

  Jari

  10.10.2013 at 15.03

 7. Arvostan isosti duuniasi Jari, kiitos!

  Jaakko Savolahti

  10.10.2013 at 15.28

 8. Moi! Osaatko yhtään sanoa, onko noissa tutkimuksissa otettu huomioon sitä, että Yhdysvalloissa rasvakeitin on ollut valtavan suosittu jo pitkään? Esimerkiksi ranskalaisia voidaan siinä pihvin kyljessä syödä kilo.. Tai toisaalta sitä, että Yhdysvalloissa punaista lihaa on syöty suurina määrinä pidempään kuin Euroopassa? Hienoa kun joku jaksaa nähdä vaivaa näiden ”tutkimustulosten” tarkastamiseen!!

  Toni

  10.10.2013 at 19.39

  • Kyllähän noita muita asiaan vaikuttavia tekijöitä yritetään ottaa huomioon tilastoja pyöriteltäessä, mutta se ei välttämättä onnistu täydellisesti.

   Jari

   10.10.2013 at 19.48

 9. Jos analyysisi pitää paikkansa, niin uusilta ravintosuosituksilta putoaa pohja pois. Tällä paljastuksella pääsee kyllä telkkariin.
  Odotan mielenkiinnolla nimimerkki Mie:n kommenttia.
  Onnittelut huippuselvityksestä.

  Martti Syväniemi

  10.10.2013 at 19.55

  • Tokihan siellä suosituksissa on muitakin osia, mutta helposti voisi ajatella, että jos tässä osassa on heppoiset perusteet, niin miten sitten muissa? D-vitamiiniosa on ainakin saanut kovaa kritiikkiä, mutta itse en ole siihen puoleen perehtynyt lainkaan. Yleisesti kuitenkin näyttäisi siltä, että monessa asiassa on menty oikeaan suuntaan.

   Kirjoittelen varmaankin myöhemmin rasva- ja hiilihydraattipuolesta lisää.

   Jari

   10.10.2013 at 20.04

 10. Rehut uskoisin se avain. Terveisin Laktovegaristi.

  Juha-Pekka Kuusela

  11.10.2013 at 6.25

 11. Jahas, vai täällä ihan jo odotellaan kommentointia. Hyvä homma, kommentoidaan sitten.

  Jari tietänee että meta-analyysitason näyttö (vrt. esim. Reijon blogissa kirjoituksessaan esittelemä Slideshare) kokonaisuutena ei viittaa MILLÄÄN tavalla runsaan lihansaannin etuihin myöskään tuoreen punaisen lihan kohdalla. Kohtuukäytössä tuore punainen liha on ihan ok. Toisaalta, verrattuna esim. pähkinöihin rasvaiseen kalaan ei sekään vaikuta kovin edulliselta.

  Joten kokonaisuutena punaisen lihan NYKYISEN roolin suitsimiseen on ihan ok perusteet. Runsas lihansaanti kun a) korreloi yl. ottaen myös runsaamman lihajalosteiden käytön kanssa joten olisi varmaan hyvä ylipäätään tarkkailla sitä mitä syö, b) ei ole edullista verrattuna esim. kalan tai kasviperäisen proteiinin saantiin sillä c) ruokavalion suunnittelu ei ole ihan nollasummapeliä: jotain lisää, jotain pois.

  Jarilla on kyllä monia hyviä huomioita, joista pari tarkempaa kommenttia:

  ”Fogelholm löysi katsauksessaan yhden tutkimuksen, jossa punainen liha oli yhteydessä painon nousuun, kaksi tutkimusta, joissa yhteyttä ei ollut ja yhden tutkimuksen, jossa punainen liha oli yhteydessä painon laskuun. Lopputulos plus miinus nolla.”

  Huomaa, että suosituksessa käytettiin sanamuotoa ”and”. Minusta tämä viittaa siihen mihin Reijokin Slidesharessaan: kokonaisuutena katsoen tuoteryhmän ”liha” tuotteet liittyivät huonomaan painonhallintaan 8 tutkimuksessa vs. 2 joissa ei yhteyttä vs. 1 jossa painonhallinta parani. Tässä jälkimmäisessä osanottajien määrä oli myös pienempi ja näytön taso hajanaisempi esim. toisessa tässä kohtaa mainitussa tutkimuksessa havaittiin selvä ero sukupuolten välillä: naisilla punainen liha ei edistänyt painonhallintaa, päinvastoin; miehillä edisti).

  Sinällään olen kyllä sillä kannalla, että painonhallinnan suhteen tuoreen punaisen lihan käytön radikaalille rajoittamiselle ei näytä olevan kovin kummoista syytä. Mutta kun se ei edistäkään sitä, niin …

  ”NNR5 kirjoittaa, että punaisen lihan ja lihajalosteiden syönti olisi yhteydessä kasvaneeseen kakkostyypin diabeteksen riskiin. Mitä lähteet sanovat? … Entä kolmas ja viimeinen? Siinä tuoreella punaisella lihalla oli kuin olikin yhteys kakkostyypin diabetekseen. Arvaatteko, missä tutkimus on tehty? Yhdysvalloissa tietenkin.”

  Huomaa taas ”and”. Eikä tässä(kään) kohtaa ole näyttöä tuoreen punaisen lihan runsaamman saannin eduista DM2:n suhteen.

  Toisekseen, kyseessähän ei ollut tutkimus vaan katsausartikkeli? En pääse lukemaan full textiä, mutta ihmettelisin kyllä mikäli tarkastelu olisi rajattu VAIN jenkkiläiseen kirjallisuuteen.

  ”Vai onko sittenkin kyse siitä, mitä punaisen lihan kanssa yleensä syödään Yhdysvalloissa? Tähän kysymykseen saattaisi löytyä pieni vihje ylempänä olevasta kuvasta.”

  Sikäli kun näissä tutkimuksissa yleisesti tehdään vakiointeja mm. sokerin saannin, hh:n määrän, ruokavalion laadun tms. mukaan, niin vastaus on varovainen ”ei”.

  Mie

  11.10.2013 at 19.05

  • Sulla on jo faneja täällä. 🙂

   En esittänyt, että punaisesta lihasta olisi mitään erityistä etua. Ei haittaa eikä hyötyä. Se on tietenkin totta, mitä sanoit vaihtokaupoista, etä tiettyihin muihin ruokiin verrattuna se voi olla enemmän tai vähemmän terveellistä.

   NNR5 perusteli nimenomaan punaisen lihan vähennystä painonhallinnalla. Muun lihan käyttöä he eivät käsittääkseni kehoittaneet vähentämään.

   Olet oikeassa tuosta kolmannesta diabeteslähteestä, minun mokani. En pääse itsekään koko tekstiin, mutta oletettavasti merkittävä osa tutkimuksista on ollut Yhdysvalloista kuten muissakin katsauksissa. Korjaan kirjoitustani tältä osin.

   Jari

   11.10.2013 at 20.02

  • Punaisen lihan edun verrattuna kalaan näkee suoraan ravintoarvoista: http://www.foodinfo.us/compare3.php?a=23610&b=15016

   Ravintoarvoista nostan esille erityisesti sinkin, jonka paras lähde tavalliselle kuluttajalle on juurikin punainen liha (kuluttajalle joka ei syö säännöllisesti maksaa, muikkua, äyriäisiä eikä sinkillä täydennettyjä tuotteita). Linkki Fineliin:
   http://www.fineli.fi/topfoods.php?compid=2282&fuclass=all&specdiet=none&items=10&from=top&portion=m&lang=fi

   Sinkin puutteen voi huomata valkoisista läikistä kynsissä. Niitä näkee aika monella. Itselleni ja lapselleni niitä tulee aina jos menee vaikka viikko ilman lihaa, kalalla korvaten. Kun katsoo kalan sinkkimääriä (poislukien muikku) , ymmärtää syyn. (Vasta tätä viestiä kirjoittaessani opin, että myös muikku on hyvä sinkin lähde. Näin ollen jos pitäisi suositella punaisen lihan poisjättöä niin kannattaisi suositella sen korvaamista muikulla.)

   meli

   18.10.2013 at 14.46

 12. […] Käsittelin suositusta punaisesta lihasta aikaisemmassa kirjoituksessani. Suositus ei perustu tutkittuun ravitsemustietoon, vaan se on lähinnä vihreää politiikkaa. Euroopassa eniten ja vähiten tuoretta punaista lihaa syövät elävät yhtä pitkään. Lue tästä lisää: Punainen liha tappaakin vain Yhdysvalloissa […]

 13. […] Jari Ristiranta: Punainen liha tappaakin vain Yhdysvalloissa […]

 14. […] koostetutkimuksessa eniten ja vähiten tuoretta punaista lihaa syöneillä oli aivan yhtä suuri kuolleisuus? Miksi tuo ”kiistaton tosiasia” ei näy Euroopassa? Fogelholmin […]

 15. Mielenkiintoista tekstiä, kiitos paljon! Yksi asia joka erottaa myös USA:n ja Euroopan punaisen lihan syöjät on se, että USA:ssa eläimiä ruokitaan GM-tekniikalla muokatulla maissilla. Vaikka Monsanto onkin isolla rahalla maksanut tutkimuksia jotka ”todistavat” GM-tekniikan vaarattomuuden ja samoin isolla rahalla lytännyt sellaiset tutkimukset, jotka antavat viitteitä riskeistä niin tämä kuolleisuuden ja sairastuvuuden (esim. erilaiset allergiset reaktiot) ero jenkkien ja eurooppalaisten välillä on merkittävä viite myös GM-tekniikan riskeistä ruoan tuotannossa. Polttoaineiden ja lääkemolekyylien tuotantoon se kyllä sopii kunhan huolehditaan siitä, että muunnellut organismit eivät pääse karkaamaan luontoon. Ruoan tuotantoon GM-tekniikka on täysin kelvoton, mutta sitä sovelletaan siihen siksi, että sen patentointi tuo Monsantolle ja muille GM-yrityksille tärkeän edun: Kyvyn orjuuttaa niin viljelijät kuin kuluttajatkin.

  Eero Tillanen

  Eero Tillanen

  4.1.2015 at 11.20

  • Jenkkilän reissullamme ehdotimme isäntäperheelle grillausta… suhtautuivat nyrpeästi, mutta sinnikkäästi kun ehdotti niin grillasimme. Nautaa ja itse grillasin. Jälkeenpäin sanoivat etteivät ole koskaan syöneet yhtä hyvää. Selvisi syykin. Amerikkalainen grillaa pihvinsä mustaksi nokipalleroksi, joka on sisältä raaka. Myöskään isäntäperhe ei tykännyt… liekö yhteys suolistosyöpään…

   mikko s

   4.1.2015 at 14.22

 16. Tosi asia on että naudanlihan tuotanto isoissa määrissä on ympäristölle haitallista. Kuten muunkin lihan tuotanto. Tehotuotantotila tuottaa helkkaristi paskaa ja vesistöön päätyessään se tappaa kaikki eliöt. Jenkeissä on moni paikkakunta saastunut ihan kunnolla. Katsoiko kukaan viimeisimmän MOT:n? Kivaahan sitä lihaa on mussuttaa mutta kannattaisiko ehkä katsoa että eläintuotanto olisi edes jokseenkin eettistä.
  Ja ihan tiedoksi vaan ellette osta luomulihaa niin myös teidän lihanne ruokitaan nykyään GMO:lla. Paitsi jos lihapaketissa lukee GMO vapaa.
  Kyllä mä edelleen suosittelen kasvissyöntiä, tulee paremmaksi ympäristölle ja ruokakin on todennäköisesti on terveellisempää. Mulla ei ole valkoisia pisteitä kynsissä enkä ole koskenut lihaan moneen vuoteen. Ja valkoiset pisteet kynsissä on kalsiumin puutosta. No sitä saa kyllä muikusta.

  Kirsi

  27.10.2015 at 14.45


Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggaajaa tykkää tästä: