Ravitsemus ja terveys

Tutkittua ravitsemustietoa ja myyttien murtamista selkokielellä

Archive for the ‘Vähähiilihydraattinen ruokavalio’ Category

Tutustu myös

with 4 comments

Tutustu myös erityisesti vähähiilihydraattista ruokavaliota käsitteleviin webbisivuihini, joilta löytyy paljon tietoa ja uutisia karppauksesta: Vähähiilihydraattinen (VHH) ruokavalio, karppaus

Suosittuja kirjoituksia: Näin syöt vähähiilihydraattisesti ; Väärinkäsityksiä VHH-ruokavaliosta ; Pienet LDL-hiukkaset – vaiettu kolesterolisalaisuus ; Näin karppaat monipuolisesti ; Karppaus ja lapset

Written by Jari

7.12.2011 at 14.02

Tätä Matti Uusitupa ei kertonut: vastineeni Savon Sanomissa

with 2 comments

Savon Sanomat on tänään (lauantai 12.11.2011) julkaissut vastineeni hieman lyhennettynä. Tässä vastineeni kokonaisuudessaan:

Tätä Matti Uusitupa ei kertonut

Nettisivujani kritisoitiin Savon Sanomissa (28.10.), ja haluaisinkin korjata ja tarkentaa joitakin lehdessä käsiteltyjä seikkoja.

En itsekään usko, että rahoittaja vaikuttaisi tutkimusten tuloksiin, mutta sen sijaan rahoittaja voi vaikuttaa siihen, mitä tutkitaan, ja siihen, minkälaisia mielipiteitä tutkija kertoo tiedotusvälineille. Mielipiteet voivat kallistua rahoittajan suuntaan kiitokseksi jo saadusta rahoituksesta ja rohkaisuksi tulevallekin rahoitukselle.

Matti Uusitupa on osakkaana Foodfiles-nimisessä yrityksessä, josta Savon Sanomatkin on kirjoittanut. Uusituvan osuus on hieman yli 13 %. Yritys tekee tilaustutkimuksia nimenomaan elintarvike- ja lääketeollisuudelle. Sen liikevaihto on vuosina 2006-2010 ollut yhteensä lähes viisi miljoonaa euroa, eli ihan pikkurahoista ei ole kyse. Nämä tiedot voi tarkistaa kaupparekisteristä.

Uusitupa sanoi Savon Sanomille, että ”vähähiilihydraattinen (VHH) ruokavalio on pitkällä aikavälillä saman arvoinen kuin muut laihduttavat ruokavaliot”. Tämä ei ole totta. Suomen Lääkärilehti (37/2011) julkaisi Uusituvan itsensä kirjoittaman VHH-ruokavaliota käsittelevän kirjoituksen, jossa viitattiin 13:een vähähiilihydraattista ja vähärasvaista ruokavaliota vertaavaan satunnaistettuun tutkimukseen. Uusitupa käsitteli ainoastaan laihdutustulosta, joka oli samaa luokkaa.

Laihdutustuloksen lisäksi tulisi huomioida myös ruokavalion yleinen terveellisyys. Kaikkiaan 11:ssä tutkimuksessa 13:sta VHH-ruokavalio paransi sydän- ja verisuonitautien sekä tyypin 2 diabeteksen riskitekijöitä enemmän kuin vähärasvainen ruokavalio. Veren kolesteroli- ja sokeriarvot paranivat enemmän, vaikka laihdutustulos oli sama. Kyse oli siis nimenomaan ruokavalion koostumuksesta. Tämän Uusitupa jätti jostakin syystä käsittelemättä. Nämä tiedot voi tarkistaa Lääkärilehden kirjoituksen lähdeluettelosta ja viitattujen tiedelehtien nettisivuilta. Linkit löytyy myös blogistani.

Uusitupa on oikeassa siinä, että minulla ei ole ravitsemusalan koulutusta. Kirjoituksissani mainitsen kuitenkin aina lähteet, jotka ovat asiantuntijoiden kirjoittamia tiedelehdissä julkaistuja artikkeleja. Lisäksi kuka tahansa lukija voi lähettää hyvin perusteltuja kommentteja, jos huomaa kirjoituksissani virheitä. Kaikki kommentit julkaistaan. Asiattomia kommentteja täytyy poistaa jälkikäteen vain hyvin harvoin.

Koulutettujen asiantuntijoiden blogeista suosittelen lämpimästi Savon Sanomien lukijoille TV:stäkin tutun ravitsemusterapeutti Reijo Laatikaisen Pronutritionist-blogia. Siellä on julkaistu mm. kattava suomenkielinen tutkittuun tietoon perustuva kirjoitussarja VHH-ruokavaliosta ja useita rasva-aiheisia kirjoituksia. Uusituvan esittämiin uhkakuviin Laatikainen ei ole yhtynyt.

Toivoisin, että Matti Uusitupa lopettaisi aiheettoman VHH- ruokavalion mustamaalauksen Savon Sanomissa ja muissa tiedotusvälineissä. Karppaus ei tapa. Meillä kaikilla on yhteinen motiivi: parempi kansanterveys!

Jari Ristiranta
Ravitsemus ja terveys -blogi

Viittasin 11 tutkimukseen, joissa vähähiilihydraattinen ruokavalio on ollut terveellisempi kuin vähärasvainen. Nuo tutkimukset löytyvät tästä kirjoituksesta: Matti Uusitupa ja karppauksen mustamaalauskampanja lehdissä

Written by Jari

12.11.2011 at 7.07

Karppaus ja täysjyvävilja: Palautekirjoitukseni KG-lehdessä

with 4 comments

Tuoreessa KG-lehdessä (7/11, ilmestynyt 8. marraskuuta 2011, sivu 6) on julkaistu palautekirjoitukseni, joka liittyi edellisen lehden sisältöön. Jouduin tiivistämään kirjoituksen hyvin lyhyeksi toimituksen pyynnöstä. Tässä kirjoitukseni sellaisena, kuin sen toimitukseen lähetin:

Mikael Fogelholm pelotteli karppaajia täysjyvän puutteesta, koska
siitä on ollut väestötutkimuksissa haittaa. Ko. tutkimuksissa
kuitenkin ovat käytännössä vastakkain täysjyvä ja valkoinen vilja. Sen
sijaan täysjyväpainotteista ja viljatonta ruokavaliota vertaavissa
tutkimuksissa on viljaton ollut aina terveellisempi! Lisätietoja
blogissani. Miten vilja voi olla terveydelle olennaista, kun
evoluution mittakaavassa se on tullut ruokavalioomme aivan äskettäin?

Jari Ristiranta
Ravitsemus ja terveys -blogi

Viittaamani täysjyväviljapainotteista ja viljatonta ruokavaliota vertaavat tutkimukset löytyy tästä vanhemmasta kirjoituksesta: Täysjyvää vai ei viljaa?

Written by Jari

9.11.2011 at 12.09

Pekka Puska ja Mikael Fogelholm antavat virheellistä tietoa Ilta-Sanomissa

with 32 comments

Viikonlopun Ilta-Sanomissa on artikkelit ”Mikä voissa on vikana?” ja ”4x eri totuus rasvasta”. Artikkeleissa ravitsemusasiantuntijoina pidetyt Pekka Puska ja Mikael Fogelholm kertovat näkemyksiään terveellisestä ravinnosta. Puskan ja Fogelholmin väitteet ovat osin virheellisiä, tutkitun tiedon vastaisia. Lainaukset lehdestä:

Diabeteksen lisääntyminen johtuu väestön lihomisesta – syödään liikaa ja liikutaan liian vähän. Suomalaisessa hyvin tehdyssä diabeteksen ehkäisytutkimuksessa pystyttiin suosituksen mukaisilla ravintomuutoksilla ja liikunnan lisäämisellä ehkäisemään noin 60 prosenttia uusista diabetestapauksista. -Pekka Puska

Puska sanoo itsekin, että diabeteksen lisääntyminen johtuu lihomisesta, mutta hän jättää mainitsematta, että suomalaisessa diabeteksen ehkäisytutkimuksessa elintapamuutoksiin sisältyi myös laihdutus. Miksei Puska antanut totuudenmukaista kuvaa tutkimuksesta? Miten Puska voi tietää, johtuiko diabeteksen osittainen ehkäisy laihdutuksesta, liikunnasta vai suosituksen mukaisesta ruokavaliosta? Täytynee lisätä myös, että tuoreessa espanjalaistutkimuksessa puolitettiin diabetesriski lisäämällä rasvan syöntiä, ilman laihdutusta ja liikuntaa. Siinä ehkäisy johtui yksiselitteisesti ruokavaliosta.

Kovan rasvan, kuten tyydytetyn eläinrasvan, korvaaminen kasvi- ja kalaöljyillä on eräs tärkeimmistä suosituksista, koska se alentaa veren kolesterolitasoa ja sitä kautta ehkäisee verisuonten ahtautumista. -Pekka Puska

Puska ei tunnu olevan tietoinen – tai jättää kertomatta – että veren kolesteroliarvoissa kokonaiskolesterolia parempia sydän- ja verisuonitautiriskin ennustajia ovat kolesterolisuhteet: HDL:n osuus kokonaiskolesterolista, HDL:n ja triglysereiden suhde ja pienten LDL-hiukkasten määrä. Kaikki käsittelemättömät rasvat, myös eläinrasva, parantavat kolesterolisuhteita.

Ruokavalion perustana tulisi olla hyvät hiilihydraatit. -Pekka Puska

Tämä ravitsemussuosituksissakin oleva linja perustuu sellaiseen olettamukseen, että runsasrasvainen ruokavalio lihottaisi ja aiheuttaisi sydän- ja verisuonitauteja. Tutkittu tieto ei tue tätä olettamusta. Korkeampi rasvan määrä ei ole yhteydessä sv-tauteihin. Tutkimuksissa, joissa verrataan vähärasvaista ja vähähiilihydraattista (VHH) ruokavaliota, VHH-ruokavaliolla on laihdutettu yhtä paljon tai enemmän. Lisäksi VHH-ruokavaliolla parantuvat verenpaine sekä veren kolesteroli- ja sokeriarvot. VHH-ruokavaliolla pienten haitallisten LDL-hiukkasten määrä voi pudota jopa 80 %.

Tautiongelmat ovat tulleet, kun ruokavalioon on tullut paljon huonoa tyydyttynyttä rasvaa ja huonoja hiilihydraatteja, kuten sokeria, valkoista viljaa ym. -Pekka Puska

Puska jättää mainitsematta, että myös kasviöljyjen kulutus ja käyttö ravitsemusteollisuudessa on noussut huimasti viime vuosikymmenten aikana. Mistä sitten tautiongelmat johtuvat? Sitä emme voi tietää poimimalla yksittäisiä muutoksia tilastoista.

Toisaalta viime vuosikymmenien suositusten mukaiset ravintomuutokset, kun on siirrytty eläinrasvoista kasvirasvoihin ja lisätty kasvisten kulutusta, ovat olleet keskeinen syy siihen, että meillä työikäisten vuotuinen sydänkuolleisuus on pienentynyt peräti 80 prosenttia. -Pekka Puska

Tämä on pelkkää arvailua ja toiveajattelua. Muutosten todellista syytä ei voida selvittää tilastoja lukemalla vaan kunnollisilla tutkimuksilla, kontrolloiduilla ruokavaliokokeilla. Tutkimusten tulokset eivät tue Puskan rasvalinjaa.

[Sompit puhuvat vähähiilihydraattisen ruokavalion puolesta ja kertovat sen parantaneen monia klinikallaan käyneitä.] MF: Jos tämä olisi näin hienoa, niin Somppi ynnä muut vakuuttaisivat tiedemaailman, Sydänliiton ja THL:n tekemällä asiasta satunnaistetun tutkimuksen, jossa asia todistettaisiin. -Mikael Fogelholm

Fogelholm on ilmeisesti ummistanut silmänsä kymmeniltä satunnaistetuilta tutkimuksilta, joissa on tutkittu nimenomaan vähähiilihydraattista ruokavaliota ja saatu parempia terveystuloksia kuin vähärasvaisella ruokavaliolla. Miten on edes mahdollista, ettei ravitsemustieteen professori seuraa tutkittua tietoa ravitsemuksesta?

[Sompit vannovat voin ja muiden täysrasvaisten maitotuotteiden nimeen.] MF: Tästä ei ole mitään näyttöä, pikemminkin päinvastoin. -Mikael Fogelholm

Fogelholm ei puhu totta. Hän on ilmeisesti tämänkin asian suhteen ummistanut silmänsä tutkitulta tiedolta. Tässä joitakin esimerkkejä tutkimusnäytöstä rasvaisten maitotuotteiden hyödyistä: Laajassa koostetutkimuksessa runsas maitotuotteiden käyttö oli yhteydessä 13 % pienempään kuolleisuuteen. Tutkimukset olivat ajalta, jolloin käytettiin pääasiassa täysrasvaisia maitotuotteita. Maitotuotteiden rasvahapot muokkaavat LDL-kolesterolin partikkelijakaumaa terveellisempään suuntaan. Maitorasva saattaa suojata diabetekselta. Australialaisessa tutkimuksessa täysrasvaisten maitotuotteiden käyttäjillä oli vähemmän sydänkuolemia. Ruotsalaistutkimuksessa voilla saavutettiin matalampi veren rasvapitoisuus kuin kasviöljyllä. Täysmaidon juonti on yhteydessä pienempään eturauhassyövän riskiin ja rasvaiset maitotuotteet pienempään paksusuolen syövän riskiin. Vähärasvaiset maitotuotteet lisäävät hedelmättömyyttä. Täysrasvaiset maitotuotteet lihottavat vähemmän. Maitorasvaa käyttävillä lapsilla on vähemmän astmaoireita ja atooppisia tauteja. Ei mitään näyttöä, Mikael Fogelholm? Todellako?

Lähetän kopion tästä tekstistä Ilta-Sanomien toimitukselle, Pekka Puskalle ja Mikael Fogelholmille. Jos he haluavat tarkemmin kommentoida kummallisia väitteitään, niin julkaisen myös heidän kommenttinsa mielelläni. Jos toivot, että Ilta-Sanomat käyttää jatkossa fiksumpia asiantuntijoita, voit lähettää palautetta toimitukselle.

Geenit voivat kertoa paremman laihdutusruokavalion

with 14 comments

Tutkijat esittelivät Amerikan Sydänliiton (AHA) kokouksessa uutta mielenkiintoista tietoa laihdutuksesta; Sopiva laihdutusruokavalio voi riippua geeneistä.

Erilaisia laihdutusruokavalioita verranneen tutkimuksen koehenkilöistä osa kutsuttiin geenitesteihin. Tutkijat havaitsivat, että ne henkilöt, jotka olivat genotyypilleen sopivalla ruokavaliolla, laihtuivat keskimäärin 5,3 % painostaan, kun taas väärällä ruokavaliolla olevat henkilöt laihtuivat keskimäärin vain 2,3 % painostaan.

45 prosentilla valkoisista amerikkalaisista on genotyyppi, jolle sopii paremmin vähähiilihydraattinen ruokavalio. Heillä on tavallisesta poikkeava insuliinivaste, ja elimistö varastoi hiilihydraatit helpommin rasvaksi.

39 prosentilla on genotyyppi, jolle sopii paremmin vähärasvainen ruokavalio. Heidän suolistossaan rasva imeytyy tavallista tehokkaammin.

Loput 16 prosenttia ovat kaikkein epäonnisimpia – heillä on molemmat genotyypit, joten he joutuvat painoa hallitakseen välttelemään sekä hiilihydraatteja että rasvoja.

Lähde: Reuters – New gene test may help you pick your diet: report

Myös aikaisemmin vuonna 2008 ja 2007 julkaistuissa tutkimuksissa havaittiin, että insuliinivaste vaikuttaa sopivaan painonhallintaruokavalioon.

American Journal of Clinical NutritionA novel interaction between dietary composition and insulin secretion: effects on weight gain in the Quebec Family Study
Journal of the Americal Medical AssociationEffects of a Low–Glycemic Load vs Low-Fat Diet in Obese Young Adults: A Randomized Trial

Written by Jari

4.3.2010 at 7.46

Vähähiilihydraattinen ruokavalio on turvallinen pitkällä aikavälillä

leave a comment »

Johns Hopkinsin yliopiston ja lastensairaalan tutkijat Yhdysvalloissa seurasivat epileptikkolapsia ja nuoria aikuisia, jotka ovat aikaisemmin noudattaneet ketogeenistä eli hyvin vähän hiilihydraatteja ja hyvin paljon rasvaa sisältävää ruokavaliota sairaudensa hoidossa. Tutkimuksessa oli mukana 101 potilasta, jotka noudattivat ruokavaliota vaihtelevan ajan, 16 kuukaudesta 8 vuoteen.

Kukaan potilaista ei ilmoittanut haitallisia sydän- ja verisuoniterveyteen liittyviä sivuoireita kuten sydänkohtausta, sydämen laajentumista tai epänormaalia plakin kerääntymistä valtimoihin. Yhdellä potilaalla oli korkea verenpaine.

Kaksi potilasta ilmoitti saaneensa munuaiskiviä ruokavalion lopettamisen jälkeen. Munuaiskivet ovat yhtä yleisiä myös väestöllä, jota ei ole hoidettu ketogeenisellä ruokavaliolla.

Maksa- ja munuaistoimintonsa testanneilla potilailla kaikki tulokset olivat normaaleja. Kolesteroliarvot mittauttaneista potilaista (26) oli kokonaiskolesteroli yli viitearvon kolmella henkilöllä.

Johtava tutkija Eric Kossoff sanoi: Olemme aina uskoneet ketogeenisen ruokavalion olevan suhteellisen turvallinen pitkällä aikavälillä tilapäisistä sivuoireista huolimatta, ja nyt meillä on näyttöä. Tutkimuksemme pitäisi lopettaa toistuvat epäilykset ruokavalion pitkän aikavälin turvallisuudesta.

Tutkimus julkaistiin Epilepsia-lehdessä. Long-term outcomes of children treated with the ketogenic diet in the past

Samansuuntaisia tuloksia raportoivat myös puolalaistutkijat vuonna 2008. Heidän tutkimuksessaan 22 koehenkilöä noudatti vähähiilihydraattista ruokavaliota yli kolmen vuoden ajan, ja veriarvoissa ei havaittu mitään hälyttävää.

Tutkimus julkaistiin Nutrition Research -lehdessä. Long-term consumption of a carbohydrate-restricted diet does not induce deleterious metabolic effects

Written by Jari

19.2.2010 at 15.04

Vähähiilihydraattinen ruokavalio terveellisempi diabeetikoille kuin Välimeren ruokavalio

with 4 comments

Israelilainen tutkijaryhmä vertasi kolmea erilaista ruokavalioita ylipainoisilla kakkostyypin diabeetikoilla. Tutkijat jakoivat 259 keski-ikäistä koehenkilöä satunnaisesti noudattamaan joko Amerikan Diabetesliiton (ADA) suosittelemaa ruokavaliota, perinteistä Välimeren ruokavaliota (PV) tai vähähiilihydraattista välimeren ruokavaliota (VHH) 12 kuukauden ajaksi. Koehenkilöiden painoa ja veriarvoja seurattiin.

Tavoitteena VHH-ryhmällä oli saada 35 E% (prosenttia energiasta) hiilihydraateista ja 45 E% rasvasta, muilla ryhmillä 50 E% hiilihydraateista ja 30 E% rasvasta. Toteutunut ero jäi pienemmäksi; ADA-ryhmä söi hiilihydraatteja 45,4 E%, PV-ryhmä 45,2 E% ja VHH-ryhmä 41,9 E%. Kaikki ryhmät söivät proteiinia yhtä paljon ja saivat ruoastaan energiaa yhtä paljon.

75 % koehenkilöistä jatkoi kokeen loppuun asti. VHH-ryhmällä paino putosi keskimäärin 10,1 kg, ADA-ryhmällä 7,7 kg ja PV-ryhmällä 7,4 kg. Sokerihemoglobiini (HbA1c) laski VHH-ryhmällä merkittävästi enemmän kuin ADA-ryhmällä. HDL-kolesteroli (”hyvä kolesteroli”) nousi vain VHH-ryhmällä. Triglyseridit laskivat PV-ryhmällä 1,5 mmol/l, VHH-ryhmällä 1,3 mmol/l ja ADA-ryhmällä 0,7 mmol/l.

Tutkijoiden yhteenvedon mukaan intensiivinen 12 kuukauden ruokavaliokoe yhteisöllisissä puitteissa paransi tehokkaasti sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä kaikilla ryhmillä. Vain vähähiilihydraattinen välimeren ruokavalio paransi HDL-kolesterolia ja se oli verensokerin hallinnan kannalta parempi kuin muut ruokavaliot.

Tutkimus julkaistiin Diabetes, Obesity and Metabolism -lehdessä. A low carbohydrate Mediterranean diet improves cardiovascular risk factors and diabetes control among overweight patients with type 2 diabetes mellitus: a 1-year prospective randomized intervention study

Laihdutuslääke alli jäi kakkoseksi

with one comment

Tämän yhdysvaltalaistutkimuksen 146 koehenkilöä olivat keski-ikäisiä ylipainoisia miehiä ja naisia, joista kolmanneksella oli tyypin 2 diabetes. Tutkijat jakoivat heidät satunnaisesti kahteen eri ryhmään 48 viikon ajaksi.

Toinen ryhmä noudatti vähähiilihydraattista ruokavaliota, jossa hiilihydraattien määrä oli aluksi rajoitettu 20 grammaan päivässä. Toinen ryhmä noudatti vähärasvaista ruokavaliota, jossa korkeintaan 30 % energiasta saatiin rasvasta ja energiansaantia rajoitettiin 500-1000 kcal vajeella päivässä. Lisäksi tämä vähärasvainen ryhmä käytti Orlistat-lääkettä, joka Suomessa tunnetaan nimillä alli ja Xenical.

Molemmat ryhmät pudottivat lähes 10 % painostaan. Veren rasva- ja sokeriarvoissa ryhmien välillä ei ollut suuria eroja, mutta vähähiilihydraattista ruokavaliota noudattaneilla henkilöillä verenpaine laski selvästi enemmän kuin vähärasvaista ruokavaliota ja lääkitystä noudattaneilla henkilöillä.

Tutkimus julkaistiin Archives of Internal Medicine -lehdessä. A Randomized Trial of a Low-Carbohydrate Diet vs Orlistat Plus a Low-Fat Diet for Weight Loss